Inspirasjon

Alltid nok

Price:   kr. 179,-

 Utsolgt 
Detaljer:

Rolland og Heidi Baker er misjonærer i Mosambik og landene i Sørøst-Afrika. Rolland ble født i Kina og vokste opp i Asia, og både foreldrene og besteforeldrene var misjonærer. Heidi er oppvokst i California, USA, og begynte sin tjeneste da hun var 16 år gammel. Heidi har også skrevet doktoravhandling i systematisk teologi ved King's College London. Sammen har ekteparret jobbet blant de fattige siden 1995.

«Det Gud har gjort gjennom sin Ånds salvelse over livene til Rolland og Heidi Baker, er i sannhet et mirakel. Jeg kjenner ikke til noe annet arbeid som er så rent og så motivert av medfølelsen i Guds hjerte. Denne fortellingen handler ikke bare om hvordan Gud tar 14 mennesker og én menighet, og på fem år gjør den til over 6000 menigheter. Dette er fortellingen om hvordan Gud har forberedt sine utvalgte redskaper til den sterke, trosbaserte tjenesten som nå ryster tolv land i det sørlige Afrika.» Randy Clark – Global Awakening

Nåværende omtaler: 0