Inspirasjon

Hjertets murer
  • Modell: 2016

Price:   kr. 229,-

Antall:         
Detaljer:

Ny revidert utgave år 2016

Forfatter: Dr. Bruce & Barbara Thompson
Personlighet og personlighetsdannelse i Bibelens lys.

Hjertets murer gir nøkler til hvordan sår fra fortiden kan

bli leget og hjertets tanker forandret så vi kan komme dypere inn i prosessen mot helhet og frihet. Bokens innhold er i hovedsak det samme som undervisningen i kurset Hjerte fokus, som har et bibelsk-psykologisk perspektiv og arrangeres av Ungdom i Opp drag.

Dr. Bruce Thompson er født på New Zealand og er utdannet lege. Han har utviklet College of Couneselling and Health Care ved Youth With a Missions (Ungdom i Oppdrag) kristne universitet,  University of the Nations. Mens han arbeidet som medisinsk misjonær i Vest-Afrika for «Worldwide Evangelism Crusade», ble det sådd noen frø som til slutt slo ut i full blomst i form av Youth With a Missions sjelesorgsklinikker, et arbeid som spredte seg over hele verden. Kona, Barbara, har arbeidet sammen med ham som syke pleier, veileder og medforfatter.

Hjertefokus er dyptgripende undervisning som er basert på bibelske sannheter og psykologiske mekanismer. Det handler om veier til å bygge en sunn personlighet.
 
En viktig forutsetning for et positivt og trygt møte med livet, er at man har en trygg identitet og opplevelse av egenverdi.
 
Hjertefokus handler om å virkeliggjøre Guds store drøm om personlig vekst og modning i menneskers liv. Det handler  grunnleggende om mer og mer å bli den vi opprinnelig er skapt til å være. Om å la Gudsbildet i oss bli tydeligere, ikke minst i og gjennom våre relasjoner.
 
Skal vi kunne forstå oss selv og møte dype personlige behov hos andre må vi selv ha gjennomarbeidet de mest grunnleggende
spørsmålene i livet: Hvem er jeg? Hva gjør meg verdifull? Hva har egentlig verdi for meg?
 
For mer informasjon om Hjertefokus, se www.hjertefokus.no
 
«Gud har forandret mange menneskers liv gjennom boka du nå holder i hånden. Budskapet går inn i kjernen av hele vår eksistens: Vårt hjerte, hvor våre innerste tanker om verdi ligger.»
Eilif Haaland, spes. i allmennmedisin og
Haakon Sundal, Cand. theol.
 
«Dr. Bruce, som vi i ærbødighet omtaler ham, har tjenestegjort overfor mennesker på hvert eneste kontinent, og gjennom denne boken vil han tjenestegjøre overfor deg.»
Loren Cunningham, grunnleggeren av
Ungdom i Oppdrag internasjonalt

ISBN: 978-82-7199-529-4
Softcover med flaps
285 sider
 

 

 

 

Nåværende omtaler: 0

Kunder som har kjøpt dette produktet har også kjøpt: