Nye produkter
Tilgjengelig fra 27. mai 2019   Når Gud er taus av Andreas Nordli   Av og til mister vi troen og håpet. Det er som om Gud er borte. Bibelen tegner et gudsbilde som takler smerten som livet kan påføre oss, et bilde av Gud som tåler livets realiteter og som overlever døden. Dette gudsbilde er som et stort mosaikk. Enkeltbiter gir kanskje ikke mening, ja de kan være direkte stygge og oppleves verdiløse. Noen brikker mangler kanskje også. Men når vi tar noen steg ... mer info

Min takkebibel : Takk Gud for at du elsker meg   Vi har så mye å være takknemlige for!  I denne bibelboken vil små barn oppdage og verdsette Guds enorme kjærlighet til oss. Gjennom ti bibelfortellinger, bønner og spørsmål vil barna lære at Guds Ord er fullt av historier som viser dem hans kjærlighet, slik at de kan be:  «Takk Gud for at du elsker meg.»    Denne serien inkluderer også «Takk Gud for venner og ... mer info

Min takkebibel : Takk Gud for venner og familie   Vi har så mye å være takknemlige for!  I denne bibelboken vil små barn oppdage og verdsette sine venner og familie. Gjennom ti ulike bibelfortellinger, bønner og spørsmål  vil barna lære at relasjonene deres er en velsignelse fra Gud.  Det vil også være en påminnelse om å be «Takk Gud for venner og familie.»    Denne serien inkluderer også Takk Gud for at du elsker ... mer info

Derfor tror jeg av Oddvar Søvik   Som kristne er det viktig å vite hva vi tror og hvem vi tror på. Men det er også nødvendig å vite hvorfor vi tror. For hvis vi i vårt indre ikke er overbevist om at det vi tror på er sant, vil vi verken ha frimodighet eller autoritet til å dele troen med andre. Derfor tror jeg vil overbevise deg om at vi ikke har noen grunn til å skamme oss over evangeliet!   «Denne boken går offensivt ut på den apologetiske arena ... mer info